Iznougud

← BK TV SINHRONIZACIJA

Crtani film Iznougud počeo je da se emituje 1962. godine, a radi se o pokvarenim planovima Inouguda koji želi da postane sultan umesto sultana.

Radnja je smeštena u Bagdadu u kome iznougud ima funkciju velikog vezira sultana Haruna el Prašida i jedini cilj mu je da nekako eliminiše sultana kako bi zauzeo njegovo mesto.

"Hoću da postanem sultan namesto sultana!" 😀

Njegovo ime nastaje od engleske fraze i francuskog izgovora "He's no good" ("On je loš").

Verni, priglupi sluga Dilat Larat (Dil-el-tant) mu uvek pomaže u mračnim planovima.

Pogledajte još crtanih filmova sa dobrom starom BK tv sinhronizacijom klikom na ovaj link 🙂